Sprawozdania


Sprawozdania Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
 • Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2014 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2013 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2012 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2011 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2010 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2009 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2008 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2007 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2006 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2005 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2004 rok:
  • Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2004 Format PDF PDF
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 Format PDF PDF
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 Format PDF PDF
 • Sprawozdanie z realizacji planu pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2004 rok Format PDF PDF
 • Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2003 rok Format PDF PDF
Informacja wytworzona przez:
Piotr Wysocki
email: pwysocki@mzozledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  12‑10‑2015 11:30:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Wysocki
email: pwysocki@mzozledziny.pl tel.:admin
, w dniu:  12‑10‑2015 11:30:13
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2016 23:33:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive